Nykyaikaisen logistiikkaketjun taustalla vaikuttaa liuta GS1:n kehittämiä standardeja, tehden prosesseista kustannustehokkaita ja läpinäkyviä.

Ketterämpää toimitusten käsittelyä

Kun tavarantoimittaja lähettää toimituksia esimerkiksi kaupoille, tukkureille, ravintoloille tai sairaaloille, tulee jokainen toimitus vastaanottaa, verifioida, kirjata, varastoida sekä mahdollisesti jatkokäsitellä seuraavaa lähetetystä varten. GS1-järjestelmä tehostaa prosesseja ja vähentää mahdollisia inhimillisiä virheitä.

Optimoituja kuljetuksia

Kuljetukset tulee pystyä suorittamaan mahdollisimman pienin kustannuksin, parhaiten sopivia kuljetusmuotoja tai niiden yhdistelmiä hyödyntäen. Samalla tavarantoimittajan ja kuljetusyrityksen tulee pystyä jakamaan informaatiota kuljetuskapasiteetista mahdollisimman tehokkaasti. GS1:n ratkaisut helpottavat tiedon tehokasta jakamista eri osapuolien välillä.

Saumatonta varastonhallintaa

Varastonhallinnalla on merkittävä vaikutus yrityksen kokonaistehokkuuteen. Prosessien on myös toimittava saumattomasti yhteen muun tilaus-toimitusketjun kanssa. GS1-ratkaisuiden avulla monimutkaisessa varastonhallintaverkostossa viestiminen on tehokasta ja läpinäkyvää.

Kuljetusalustat koordinoidusti kiertoon

Toimitusketjussa tarvittavien kuljetusalustojen – rullakoiden, muovilaatikoiden ja kuormalavojen – tulee kiertää tehokkaasti eri toimijoiden välillä. Koska kuljetusten seuranta keskittyy kuitenkin yleensä itse kuormaan, kuljetusalustoja joutuu väärään paikkaan tai -käyttöön. Se aiheuttaa haasteita tavaravirtojen hallinnassa ja voi johtaa viivästymisiin ja ylimääräisiin logistiikkakuluihin. GS1:n järjestelmä ei ainoastaan yksilöi jokaista kuljetusalustaa erikseen vaan auttaa myös jäljittämään ne. Näin voidaan varmistaa, että alustoja on oikea määrä, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Tehokkaasti tullissa

Tavaravirtojen liikuttelu sisärajojen yli aiheuttaa usein haasteita ja tullaustoimintaan liittyvää byrokratiaa. GS1:n standardijärjestelmä tarjoaa rajat ylittävän tavan yksilöidä tuotteita ja vaihtaa tullaustoimintaan liittyvää tietoa nopeasti ja tehokkaasti. GS1 on sopinut pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen maailman tulliorganisaatio WCO:n kanssa vuonna 2005. Sen tarkoituksena on edistää maailmanlaajuista tullitoimintaa ja tavaroiden liikkumista globaalissa kaupassa.